دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دکتری تخصصی پژوهشی

تعريف

دورة دكتري تخصصي پژوهشي Ph.D by Researchيكي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D by Research)مي‌انجامد و مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي است.

 

هدف

هدف از ايجاد دورة دكتري تخصصي پژوهشي، تربيت افرادي است كه ضمن احاطه يافتن به علوم مرتبط در زمينه‌اي خاص و آشنا شدن با روش‌هاي پيشرفتة تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني پژوهشي بتوانند ضمن فراهم آوردن بستري جهت حل مشكلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبري پژوهش، با نوآوري در زمينة ارتقاء و توسعة روش‌هاي نوين و پل زدن بين علوم پايه و كاربردي با هدف ارتقاء سلامت، گامي در جهت خودكفايي كشور و توسعة پايدار و گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء علمي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها و احياء روحية خودباوري براي دستيابي به تازه‌هاي جهان دانش بردارند.

 

معرفي دوره دکتري تخصصي پژوهشي

دوره دکتري تخصصي پژوهشي در این مرکز، با  احراز صلاحيت از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، برگزار مي گردد.

دوره دکتري تخصصي پژوهشيشامل دو بخش «اول و دوم » مي‌باشد. طول مدت بخش اوليک سال است كه در اين دوره دانشجو مهارتهاي نظري و عملي بنيادين پژوهش را مي آموزد.  تعداد واحدهاي بخش اول 12 واحد‌ آموزشي و پژوهشي  است. طول مدت بخش دوم سه سال است. بخش دوم شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شامل 6 واحد کارورزی متناسب با پایان نامه و 22 واحد پژوهشی در قالب اجرای پایان نامه می باشد. طول کل دوره دكتري تخصصي پژوهشي چهار سال سال است كه دانشجو با استفاده از مهارت‌هاي کسب شده در يک هدف تحقيقاتي يک يا چند پروژه تحقيقاتي را متناسب با اهداف مؤسسه انجام مي‌دهد.

فارغ التحصيلان با مدرك دكتري تخصصي پژوهشي با گرايش متناسب با رشتة تحقيقاتي ارزيابي شده، مي‌توانند در مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي به عنوان عضو هيأت علمي پژوهشي مشغول به كار شوند و نمي‌توانند بااستفاده از مدرك اخذشده در امور كلينيكي يا پاراكلينيكي و تأسيس داروخانه استفاده نمايند.

 

شرايط ورود

شرايط عمومي

·   داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

·   عدم وجود منع قانوني ادامة تحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفة عمومي براي داوطلبان مرد.

·   داشتن دانشنامه دكتري عمومي، كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا بالاتر از يكي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري

·   دارندگان مدارك معادلکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 167 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر