دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 106 | تعداد کل بازدید های مطالب: 50,488 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

Standard Affilation

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

هسته سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

هسته ارتقاء سلامت در محیط کار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

هسته عوامل فیزیکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی OHSAS 18001

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

مسئول هسته:

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

نشست هماهنگی مجمع ملی سلامت و جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

نشست هماهنگی مجمع ملی سلامت و جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی

نشست هماهنگی مجمع ملی سلامت و جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی با تعدادی از روسا و اعضای هیئت علمی مراکز تحقیقات SDH و مسئولان مولفه های اجتماعی معاون های اجتماعی دانشگاه ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

معاون اجرایی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

معاونت پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تقویم پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح های پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه تهویه صنعتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه صدا و ارگونومی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه عوامل شیمیایی/ سم شناسی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه تغذیه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه های مبانی و تکنیکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه های برگزارشده

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مجله سلامت کار ایران

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مدیر امور پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معاونت پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ریاست مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دانشجویان دکترای پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اولویت های پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Home

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1