مرکز تحقیقات بهداشت کار- [اخبار پایگاه]
مرکز تحقیقات بهداشت کار برگزار می کند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۱ | 

مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه در نظر دارد، تعدادی کارگاههای آموزشی را در واحد های صنعتی ، تجاری  در سال95 برگزارنماید.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز به نشانیohrc.iums.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های 86704638-86704631 تماس حاصل نمایند.

عناوین کارگاه ها:

1-نقش و جایگاه HSE  در  IMS  سازمان

2-استراتژهای کنترل آلودگی هوا

3-پیوست سلامت(HIT) در برنامه ششم

4-مدیریت بحران

5-سیستم مدیریت،ایمنی و محیط زیست

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت کار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=86.30086.28367.fa
برگشت به اصل مطلب