مرکز تحقیقات بهداشت کار- [اخبار پایگاه]
هفتمین نشست کمیته علمی- فنی جشنواره موملفه های اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۲۳ | 

روز شنبه مورخ 12 ام تیرماه هفتمین نشست کمیته علمی - فنی جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت با هدف نهایی سازی محتوای سند ارزیابی جشنواره (محورها -  دامنه ها و شاخص ها) تصویب و نهایی گردید.

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت کار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=86.30086.29027.fa
برگشت به اصل مطلب