مرکز تحقیقات بهداشت کار- [اخبار پایگاه]
جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت آبان ماه برگزار می شود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۳۰ | 

جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت و آیین اعطای نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی  با حضور دستگاه های اجرایی بخش های دولتی و خصوصی  16 آبان ماه سال جاری برگزار خوهد شد.
 این جشنواره توسط معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و با همکاری مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران در محل سالن همایش های بین المللی رازی برگزار می گردد. 
طی دومین نشست نمایندگان دستگاهها و نهادهای اجرایی شرکت کننده در جشنواره روز دوشنبه 28 تیر ماه، دکتر محمد مهدی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت  و رئیس جشنواره عنوان کرد: مسئله سلامت یک دغدغه بسیار جدی در  تمام نظام های سیاسی است، از طرفی مهمترین دغدغه مردم نیز سلامت و امنیت است که امنیت امروزه به تمامی در کشور ما برقرار است. از آنجاییکه مسئله سلامت هم به همان میزان مهم است، لذا ما باید تلاش کنیم تا کلیه دستگاه های موجود را در سلامت دخیل کنیم .
وی افزود:هدف این نیست که سازمان ها در بحث درمان و مسائل بهداشت درگیر شوند بلکه باید در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی سلامت مشارکت داشته باشند به نحوی که مردم دغدغه سلامت را نداشته باشند.
دکتر ایازی اضافه کرد: بنابر این ،این جشنواره به منظور  تشویق سازمانها و دستگاه ها که به نوعی عوامل اجتماعی محسوب می شوند، پایه ریزی شده است و هدف آن تقدیر و تشکر از کارهای بسیار مهم و پر ارزشی است که دستگاهها در حیطه سلامت انجام داده اند. 
در ادامه دکتر علی اصغر فرشاد رئیس مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر جشنواره، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این راستا از ابتدا تاکنون  با تبیین هدف جشنواره تاکید کرد: رویکرد ما در برگزاری جشنواره و اعطالی نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی، تقویت مثبت و تقدیر از اقدامات موثر بر سلامت اجتماعی دستگاه ها و سازمان های زیر مجموعه آنها می باشند. 
گفتنی است دراین نشست ابزار ارزیابی دستگاهها جهت رتبه بندی و معرفی در این جشنواره نهایی و مصوب گردید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت کار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=86.30086.29275.fa
برگشت به اصل مطلب