مرکز تحقیقات بهداشت کار- [اخبار پایگاه]
همکاری بین بخشی در حوزه ایمنی و بهداشت کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۲ | 
دکتر علی اصغر فرشاد در جلسه ای با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و گروه های بهداشت حرفه ای برخی از دانشگاه های پیشرو در حوزه بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی بر مشارکت میان اعضای هیئت علمی حوزه بهداشت حرفه ای در ارائه راهکارهای تصمیم ساز با توجه به شناخت نیازهای اساسی این حوزه تاکید کرد.
اولین جلسه همکاری  که با حضور دکتر علی اصغر فرشاد ریاست مرکز تحقیقات بهداشت کار، دکتر مسعود مطلبی عضو هیئت علمی مرکز و برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیشرو در حوزه بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی در تاریخ 18 مرداد ماه در سالن هم اندیشی دانشکده بهداشت برگزار گردید.
دکتر فرشاد در این جلسه با تاکید بر استعدادها و امکانات مرکز تحقیقات بهداشت کار به عنوان اولین مرکز پیشرو در حوزه بهداشت کار و ارتقاء سلامت محیط کار، بر همکاری و مشارکت هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی در طرح های پژوهشی نوآورانه و دانش محور تاکید نمود. ایشان در ادامه با برشمردن امکانات آزمایشگاهی و همکاری های بین بخشی خود با صنایع و شرکت های مادر خواستار استفاده از این تسهیلات بالقوه در شناسایی نیازهای بهداشت حرفه ای صنایع و همکاری با صنایع در جهت رفع مشکلات بهداشتی محیط کار آنها شد.
وی تصریح کرد: درواقع هدف از این جلسات عملیاتی نمودن ایده های نواورانه در حوزه بهداشت حرفه ای در راستای اهداف دانشگاه نسل سوم خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت کار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=86.30086.87991.fa
برگشت به اصل مطلب