دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • منوی سه
 • منوی چهار
 • منوی پنج
 • منوی شش
 • منوی هفت
 • منوی هشتسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


شاخص
تعاریف
انواع آلاینده ها


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

همکاری بین بخشی در حوزه ایمنی و بهداشت کار

دکتر علی اصغر فرشاد در جلسه ای با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و گروه های بهداشت حرفه ای برخی از دانشگاه های پیشرو در حوزه بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی بر مشارکت میان اعضای هیئت علمی حوزه بهداشت حرفه ای در ارائه راهکارهای تصمیم ساز با توجه به شناخت نیازهای اساسی این حوزه تاکید کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

ابقاء ریاست مرکز تحقیقات بهداشت کار

ابقاء دکتر علی اصغر فرشاد به ریاست مرکز تحقیقات بهداشت کار ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

نشست هماهنگی مجمع ملی سلامت و جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵

جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت آبان ماه برگزار می شود.

جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت و آیین اعطای نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی با حضور دستگاه های اجرایی بخش های دولتی و خصوصی 16 آبان ماه سال جاری برگزار خوهد شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

هفتمین نشست کمیته علمی- فنی جشنواره موملفه های اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.

هفتمین نشست کمیته علم ی- فنی جشنواره موملفه های اجتماعی موثر بر سلامت روز شنبه مورخ 12/04/1395 برگزار گردید. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم