دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • منوی سه
  • منوی چهار
  • منوی پنج
  • منوی شش
  • منوی هفت
  • منوی هشتسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


شاخص
تعاریف
انواع آلاینده ها


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

آموزش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دکتری تخصصی پژوهشی

تعریف

دوره دکتری تخصصی پژوهشی Ph.D by Research یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می‌انجامد و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی است.

هدف

هدف از ایجاد دوره دکتری تخصصی پژوهشی، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه‌ای خاص و آشنا شدن با روش‌های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند ضمن فراهم آوردن بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمینه ارتقاء و توسعه روش‌های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت، گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها و احیاء روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه‌های جهان دانش بردارند.

معرفی دوره دکتری تخصصی پژوهشی

دوره دکتری تخصصی پژوهشی در این مرکز با احراز صلاحیت از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، برگزار می گردد.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی شامل دو بخش «اول و دوم » می‌باشد. طول مدت بخش اول یک سال است که در این دوره دانشجو مهارت های نظری و عملی بنیادین پژوهش را می آموزد. تعداد واحدهای بخش اول 12 واحد‌ آموزشی و پژوهشی  است. طول مدت بخش دوم سه سال است. بخش دوم شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شامل 6 واحد کارورزی متناسب با پایان نامه و 22 واحد پژوهشی در قالب اجرای پایان نامه می باشد. طول کل دوره دکتری تخصصی پژوهشی چهار سال سال است که دانشجو با استفاده از مهارت‌های کسب شده در یک هدف تحقیقاتی یک یا چند پروژه تحقیقاتی را متناسب با اهداف مؤسسه انجام می‌دهد.

فارغ التحصیلان با مدرک دکتری تخصصی پژوهشی با گرایش متناسب با رشته تحقیقاتی ارزیابی شده، می‌توانند در مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشی مشغول به کار شوند و نمی‌توانند بااستفاده از مدرک اخذشده در امور کلینیکی یا پاراکلینیکی و تأسیس داروخانه استفاده نمایند.

شرایط ورود

شرایط عمومی

·   داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

·   عدم وجود منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

·   داشتن دانشنامه دکتری عمومی، کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا بالاتر از یکی از دانشگاه‌های داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری

·   دارندگان مدارک معادل


دفعات مشاهده: 2840 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر